e-PIC video-instrument

Deze website maakt gebruikt van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking.
Ik verklaar me akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie

Wat?

Het “elektronic Professional vision of Inclusive Classrooms” (e-PIC) video-instrument geeft inzicht in de professionele kijk van (student-)leerkrachten omtrent inclusieve leeromgevingen. Met andere woorden, hoe (student-)leerkrachten kijken naar het inclusief omgaan met verschillen tussen leerlingen. Deze verschillen zijn uiteenlopend: van interesses, leerstijl, niveau, tempo, eventuele leerstoornissen of beperkingen, tot verschillen in moedertaal, cultuur, achtergrond, enzovoort. In dit instrument kijken we naar twee aspecten van succesvolle inclusieve leeromgevingen. Enerzijds naar de interacties tussen de leerkracht en de leerlingen. Anderzijds kijken we ook naar de gebruikte werkvormen en aanpak van de leerkracht.

Dit instrument heeft als doel (student-)leerkrachten inzicht te geven in hun professionele kijk op inclusieve leeromgevingen. Dit instrument én de videoclips mogen dan ook alleen voor professionalisering en educatieve doeleinden gebruikt worden. De data worden niet opgeslagen. Alle antwoorden die je geeft worden dus anoniem verwerkt.

Hoe?

Je krijgt een aantal videofragmenten te zien van klassituaties, met de vraag om deze te vergelijken en de beste clip van beide te selecteren. Daarna vragen we je om terug te blikken op de wijze waarop je de vergelijkingen hebt gemaakt. Op het einde krijg je feedback: wat je professionele kijk op inclusieve leeromgevingen typeert en hoe je hierin verschilt van andere Vlaamse (student-)leerkrachten.

Het e-PIC video-instrument werd ontwikkeld tijdens het Potential-project (zie www.potentialtoteach.be ) en werd wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd.

Hoe lang?

De invultijd van het videografie-instrument bedraagt ongeveer 40 minuten.

Ik ga akkoord. Ga van start!